Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciProductes

Productes aïllants

Productes per aïllament

A Aislacontrol disposem dels millors aïllants tèrmics per injectar i projectar, així com de la maquinària necessària per poder oferir les màximes garanties. Els nostres tècnics et recomanaran el material que millor s'adapti al teu cas.

A continuació li mostrem una valoració que hem fet de les capacitats de cadascun dels materials aïllants en relació a una sèrie de conceptes tals com: capacitat d'aïllament tèrmic contra el fred de l'hivern, capacitat d'aïllament tèrmic contra la calor de l'estiu, ecologia, capacitat d'emplenar càmeres de diferents espessors, transpirabilidad, resistència al foc, preu...

  Llanes minerals
Cel·lulosaPerla poliestirèLlana de rocaLlana de vidrio
Celulosa Perla de poliestireno Lana de roca Lana de vidrio
Ecològic. Consum d'energia i emissió de CO2 en la seva fabricació ratingratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Capacitat d'aïllament del fred a l'hivern ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Capacitat d'aillament de la calor a l'estiu ratingratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Capacitat d'emplenar càmeres de més de 5cm ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Capacitat d'emplenar càmeres de menys de 5cm ratingratingrating ratingratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Diàmetre de perforació mínim ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Número de perforacions necessàries ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Classificació al foc ratingratingrating ratingratingrating ratingratingratingrating ratingratingratingrating
Transpirabilidad al vapor d'aigua ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Resistència a filtracions d'aigua ratingratingrating ratingratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Preu ratingratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating
Cetificats de qualitat ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating ratingratingrating

Al següent gràfic mostrem les característiques tècniques concretes d'una sèrie d'aïllaments tèrmics.

Tipus d'aïllantsCaracterístiques aïllantsCaracterístiques tècniquesImpacte mediambiental
OrigenAislantePresen-
tació
Lambda
enW/m.K
Espessor
para R=5cm
Capa-
citat
higros-
còpica
Resis-
tència
al
vapor
d'
aigua
Classi-
fica-
ció
foc
Temps
de
desfasament
(horas)

Energia primària
per a la
fabrica-
ció
(kwh/1UF*)
Efecte
hiverna-
cle
(kCO2/1UF)
*1UF = 1m2 d'aïllant a R=5
Sintètic Perla EPS Insuflat 0.033 19 No 5 E 6 84 10
Llanes minerals Fibra de vidre Insuflada 0.035 18 No 1 B 8 74 12
Llana de roca Insuflada 0.040 20 No 1 A 8 168 43
Aïllants vegetals Cel·lulosa Insuflada 0.038 19 Mitja 1<>2 B 12 22 -10