Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciEcològicBeneficiós per a la salut

Aïllament ecològic

Beneficiós per a la salut

ISOFLOC no conté productes químics nocius que sí presenten altres aïllaments.

 

A diferència de molts aïllaments alternatius, la fibra de cel·lulosa no pot ser perillosa per la salut. ISOFLOC ajuda a evitar el "síndrome de l'edifici malalt" i millora les condicions interiors de la casa.

L'aïllament de cel·lulosa ISOFLOC destaca per:

  • Zero CFC (clorofluorocarbonis)
  • Zero tones PAO (Potencial d'Esgotament de l'Ozó)
  • Zero COV(Compostos Orgànics Volàtils)
  • Pràcticament no hi ha emissions de formaldehid

A través de l'addicció de sals inorgàniques simples, l'aïllament a base de cel·lulosa és resistent a atacs biològics i fongs, i no es atractiu pels insectes tals com les termites. També és inofensiu pels components de construcció comuns, tals com els tubs de coure o cable elèctric.