Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciEcològicReciclat i reciclable

Aïllament ecològic

Isofloc: 100% reciclat, 100% reciclable

ISOFLOC és un producte reciclat que permet aprofitar les tones de papers de diaris que es creen a diari a tot Europa. Per la fabricació de la cel·lulosa ISOFLOC es requereix 8 vegades menys energia que per la fabricació de llana de vidre, i fins 27 vegades menys que el polietilè extruït. (XPS).

 

Històricament, els diaris utilitzats anaven a l’abocador, on la seva descomposició allibera gasos d'efecte hivernacle i CO2 a l’atmosfera. Amb el reciclat del paper de diari es crea un segon efecte positiu a l'evitar la emissió de CO2, això permet que la cel·lulosa ISOFLOC sigui "Carboni negativa" i amb això contribuïm positivament a contrarestar el canvi climàtic. Això el fa únic en el camp de els aïllaments ecològics.

A més a més, quan un edifici arriba al final del seu ús, el material pot ser recuperat i reutilitzat, allargant la cadena de reciclatge.

Cada tona de ISOFLOC té un equivalent de CO2 de -0.92 tones de carboni! A més a més un edifici aïllat amb ISOFLOC reduirà en gran mesura les necessitats de calefacció i per tant reduirà més les emissions de CO2.

Efecte hivernacle comparat de l'aïllament mitjançant cel·lulosa ISOFLOC, llana de roca i poliuretà